Vilkår for medlemskab

  • Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen.
  • Kontingentet udgør pr. januar 2023 kr. 840,- pr. kalenderår. Tilmelding til betalingsservice er et krav.
  • Ved indmeldelse efter 1. januar betales kr. 70 pr. måned indtil indeværende års udløb.
  • Kontingentet erlægges ved medlemskabets påbegyndelse.
  • Medlemskabet omfatter alle hjemmeboende familiemedlemmer i husstanden.
  • Medlemskab giver rettigheder i henhold til vedtægterne og desuden ret til: Fri adgang til Autogalleriets udstilling i åbningstiden, deltagelse i Autogalleriets arrangementer og benyttelse af Autogalleriets faciliteter i overensstemmelse med gældende regler.
  • Evt. gæster (f.eks. ikke hjemmeboende i husstanden) skal betale entré ved besøg i Autogalleriet og et beløb ved deltagelse i Autogalleriets arrangementer.
  • Husstanden har kun én stemme på generalforsamlingen.

3. udgave, december 2022

Ikke medlem? Meld dig ind her.

Phone 30 33 02 61 Hours Lørdag-søndag kl. 10-16

Privatlivspolitik