Vilkår for medlemskab

  • Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen.
  • Kontingentet udgør pr. januar 2022 kr. 720,- pr. kalenderår. Tilmelding til betalingsservice er et krav.
  • Ved indmeldelse efter 1. januar betales kr. 60 pr. måned indtil indeværende års udløb.
  • Kontingentet erlægges ved medlemskabets påbegyndelse.
  • Medlemskabet omfatter alle hjemmeboende familiemedlemmer i husstanden.
  • Medlemskab giver rettigheder i henhold til vedtægterne og desuden ret til: Fri adgang til Autogalleriets udstilling i åbningstiden, deltagelse i Autogalleriets arrangementer og benyttelse af Autogalleriets faciliteter i overensstemmelse med gældende regler.
  • Evt. gæster (f.eks. ikke hjemmeboende i husstanden) skal betale entré ved besøg i Autogalleriet og et beløb ved deltagelse i Autogalleriets arrangementer.
  • Husstanden har kun én stemme på generalforsamlingen.

2. udgave, august 2018

Ikke medlem? Meld dig ind her.

Privatlivspolitik

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close