Indmeldelse


Vilkår for medlemskab af Autogalleriet

– Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen.
– Kontingentet udgør pr. januar 2017 kr. 600,- pr. kalender-år. Tilmelding til betalingsservice er et krav.
– Ved indmeldelse inden 1. oktober betales fuldt kontingent. Ved senere indmeldelse betales intet kontingent det pågældende år.
– Medlemskabet omfatter alle hjemmeboende familiemedlemmer i husstanden.
– Medlemskab giver rettigheder i henhold til vedtægterne og desuden:
– Fri adgang til Autogalleriets udstilling i åbningstiden.
– Deltagelse i Autogalleriets arrangementer.
– Benyttelse af Autogalleriets faciliteter i overensstemmelse med gældende regler.
– Evt. gæster (ikke hjemmeboende i husstanden) skal betale entré ved besøg i Autogalleriet og et beløb ved deltagelse i Autogalleriets arrangementer.
– Husstanden har kun én stemme på generalforsamlingen.

Privatlivspolitik

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close