Formandens beretning 2018

Næsten på dagen i dag, for 10 år siden åbnede Autogalleriet i Herning som udstillingssted. Forud for det, var foreningen blevet dannet i oktober året før, på en stiftende generalforsamling hvor vi havde lånt lokaler hos Volvo forhandler Poul Erik Bentsen. Og forud for det var der gået 1½-2 år med forberedelse og utallige møder med alle dem der gerne ville være med til at starte Autogalleriet. Jeg vil i dag gerne sige alle, der i sin tid var med, en meget stor tak for indsatsen, også til dem der faldt fra i processen, fordi de ikke var enige i hvad Autogalleriet skulle blive til.

For i sidste uge kunne vi desværre også tage afsked med Peter, ligesom vi har gjort det med Gorm, Ole og Tom, som alle var meget engagerede i at få Autogalleriet op at stå, men som heller ikke er her mere. Vi havde ind i mellem nogle drøje diskussioner om hvor vi skulle hen med Autogalleriet, men det til trods, så troede vi alle på at ideen kunne holde, om end vi havde lidt forskellig opfattelse af hvor vi skulle ende.

Her, godt og vel 10 år at ideen blev undfanget og efter meget snak og mødeaktivitet, hvor projektet efterhånden tog form, synes jeg vi med stolthed vi kan konstatere at ideen holdt, engagementet blandt medlemmer og bestyrelse er stadig tårnhøjt, og selvom vi ikke kommet helt i mål, vel mest fordi vi bliver ved med at få nye ideer vi skal prøve af, så er vi nået meget langt i at skabe det bedste Autogalleri.

Fo mig personligt har det været en spændende rejse, jeg havde f.eks. aldrig før været formand for noget som helst, men jeg har gennem tiden fået nye venner og bekendtskaber, som jeg engang ikke troede jeg skulle få. Jeg har fået lov at være med indtil nu, og derfor er et også et privilegie at jeg kan stå her i dag og holde min beretning nr.10.

Når jeg ser tilbage på, hvad jeg i sin tid mente Autogalleriet skule blive til, må jeg bare konstatere, at jeg tog fejl, eller i hvert fals ikke kunne se, hvad Autogalleriet har givet i forhold til at få nye venner og kammerater gennem passionen for klassiske køretøjer. Det havde jeg ikke set komme den gang.

Jeg troede også, lidt naivt skulle det vise sig, at den fælles interesse og passion for biler og MC kunne overvinde alt. Men det skulle vise sig, at det ind i mellem også er ret hårdt arbejde at få en forening som vores til at fungere. Det er lykkedes synes jeg, ikke mindst takket være meget dedikerede medlemmer og bestyrelsesmedlemmer gennem tiden.

En af dem er Viggo Mogensen, som ikke ønsker at fortsætte som bestyrelsesmedlem. Stor, stor tak til dig Viggo for dit engagerede arbejde i bestyrelsen, og som en uforlignelig garagemester.

Men vi er på en ret go kurs nu, også end vi nogen sinde har været, både i forhold til foreningens virke og vores formål, arrangementer, og ikke mindst økonomi, som I vil se om lidt, når vi gennemgår regnskabet. Men har vi stadig et par store fælles udfordringer, som vi kun kan løse sammen. Dem kommer jeg tilbage til.

Vi kommer i år ud med det største overskud nogen sinde. Bestyrelsen synes at vi leverer et meget tilfredsstillende resultat. Men vi vil også gerne pointere, at vi mener det er vigtigt at have en solid kassebeholdning, så vi kan komme videre med at udvikle Autogalleriet, og have noget at stå i mod med, hvis vi f.eks. pludselig skulle opleve at have ledige pladser. Bestyrelsen vil, hvis den bliver genvalgt, derfor arbejde for, at vi de næste to til tre år forsætter med at konsolidere foreningens økonomi, så vi altid har 200-250.000 i kassen.

Heldigvis har vi for tiden 4-5 biler på venteliste, og vores garagemester er i gang med at ommøblere nogen af køretøjerne så vi kan få plads til flere, selvom det nok betyder, at ikke alle bare kan køre ud fra sin plads med alle sine biler, uden at flytte et andet, men så bliver det vel at mærke en af ens egne. Vi får hver uge henvendelser om at få garageplads, og det er jo meget positivt, desværre kan vi ikke garantere en helårsplads lige nu, men vi siger heller ikke nej til nogen, hvis de en tid kan leve med en lidt ”ukurant” plads.

Selvom det økonomiske ser ganske fornuftigt ud for vores forening, så er det stadig en meget stor udfordring, at kun 1/3 af medlemmerne er tilsluttet betalingsservice. Det er også en udfordring, at der ugen før generalforsamlingen stadig var omkring 30 medlemmer, som ikke har betalt kontingent. Ulla, vores bogholder, bruger urimeligt meget tid på at følge op på de manglende kontingent betalinger og standpladsleje betalinger, ved at skrive, ringe, sende sms’er osv. For slet ikke at tale om, at bestyrelsen bruger en lige så uforholdsmæssigt stor del af hvert bestyrelsesmøde på få overblik over hvor mange penge vi har på kontoen, om budgettet holder og hvem der skylder.

Det er for at sige det på godt danske TRÆLS, at vi skal bruge kostbar tid på den slags, fremfor at bestyrelsen kan bruge tiden på at lave arrangementer for Jer medlemmer, og udvikle Autogalleriet på andre områder.

Jeg siger udtrykkeligt, at vi har en fælles opgave, for jeg ved også godt, at vi tidligere ikke havde så godt styr på medlemsdata og pengesagerne. Men det er vi godt på vej til at få, og det skal vi have, for Autogalleriet er blevet et millionfortagende, og har gennem de ti år der nu er gået, opnået status og kendskabsgrad som en seriøs forening, med et højt professionelt niveau. Vi mangler lige det sidste i vores eget maskinrum, og det håber jeg, og resten af bestyrelsen, I alle vil hjælpe med at få klaret.

Jeg synes vi altid skal huske på, at når man er medlem af en forening som Autogalleriet, så er der ikke noget vi og de, men et meget stort os, og derfor er det en fælles opgave, selvom det er bestyrelsens ansvar, at have styr på medlemsoplysninger og økonomi.

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi kun har Facebook som den kanal vi sender på, til alle medlemmer, ud over hjemmesiden. Det er komplet umuligt at holde en SMS liste opdateret, og det er faktisk også en stor udfordring bare at holde en e-mail liste opdateret.

Tæt på halvdelen af medlemmerne går glip at informationer fra andre medlemmer, og information om arrangementer og nyheder, fordi de ikke er på Facebook. Vi skal meget gerne hjælpe med at få lavet en Facebookprofil. Man behøver jo ikke bruge Facebook til andet end at følge med i Autogalleriet.  

For at løse en del af kommunikationsudfordringen og have styr på de oplysninger vi har brug for, er vi ved at lave en ny database med medlemsoplysninger og køretøjsoplysninger. Hvis det skal kunne fungere, så vi kan få det overblik vi har brug for, så er det pine død nødvendigt, at vi har de oplysninger på skemaet I udfyldte inden i kom her ind.

Det er lige så vigtigt, at I giver formand eller kasserer besked, hvis der er ændringer i adresse, mailadresse, opsigelse af standplads, udmeldelse eller andet. Vi har desværre alt for mange eksempler på, at nogen bare tager deres bil ud og holder op med at betale, uden at give garagemesteren eller kassereren besked, eller overholde vores opsigelsesvarsel.

Mon ikke vi kan blive enige om, at det er god stil at give bestyrelsen besked i sådanne situationer?

Bestyrelsen foreslår denne generalforsamling, at vi laver nogle justeringer i vedtægterne, men det kommer vi tilbage til senere på dagsordenen. Men I skal se forslagene som bestyrelsens ønske om at have et klarere mandat fra medlemmerne til at kunne justere på de regler vi er nødt til at have, og til at bestyrelsen kan agere hurtigt og professionelt i forhold til Jer medlemmer og alle dem vi i øvrigt samarbejder med.

Autogalleriet er, som jeg var inde på før, ikke længere en lille bolchebutik, ikke at der er noget i vejen med bolchebutikker, men hvis vi skal blive ved med at kunne appellere til sponsorer og publikum, støtte fra kommunen osv., så er vi nødt til, som minimum at holde det niveau vi har i dag, men aller helst forbedre og udvikle det.

Det er den retning bestyrelsen gerne vil arbejde for at vi går. Det betyder, at vi også har været nødt til at finjustere på de regler vi har haft, og lave nogen nye.

Når vi har taget nye initiativer i den retning, så har vi orienteret om det, eller tryk-prøvet dem på et kvartalsmøde inden de er sat i værk.

Jeg erindrer ikke, at der har været voldsomme protester mod de justeringer bestyrelsen er kommet med, i hvert fald har vi taget det som udtryk for, at der er opbakning fra medlemmerne. Så meget desto større er skuffelsen når nogen f.eks. ikke kan finde ud af at overholde reglerne for benyttelse af værkstedet, eller at det stadig roder med ledninger, dæk, pudsegrej osv. ved nogen af Køretøjerne. Skal vi ikke også hjælpe hinanden med at få styr på det?

Nu kan man ovnen i købet, meget billigt, leje et skab til alt sit grej.

Nå, nu skal det ikke lyde som en lang beklagelse fra formandens side. Der er heldigvis meget at glæde sig over i året der er gået.

Hallerne er fyldt med køretøjer, alle pladser er lejet ud, vi har haft utroligt mange gæster i årets løb, som alle, uden undtagelse har været tilfredse med det de har set, hørt og oplevet. Jeg har mulighed for at gå ”bagom” Google, og der kan jeg se hvordan gæsterne anmelder os. Vi får i 9 ud af 10 anmeldelser, 5 ud af 5 stjerner. Det synes jeg er flot, men det er ikke nogen sovepude.

Vi har i 2018 afviklet 4 meget velbesøgte Fuglsang Sø træf, og det fortsætter vi med i 2019, og så sker det sågar med egen toilet- og serveringsvogn. Stor tak til alle Jer der har knoklet i 2018 med at få afviklet træffene, så de blev en stor succes og for at I sørgede for at skaffe godt vejer til træffene, og ikke mindst arbejdet med at få bygget vores nye vogn, som snart er færdig.

Hedetræffet er også ved at være en hyggelig tradition, jeg synes personligt at Hedetræffet har potentiale til mere, men de af Jer der står for arrangementet har valgt at gøre det på Jeres måde, og det er en meget vigtig del af Autogalleriet, at der er plads, tid, rum og penge til at stable arrangementer på benene, som man selv brænder for. Derfor også en stor tak til hedetræffolkene.

Det vigtigste er, at Autogalleriet står som afsender på de arrangementer der bliver lavet, så længe stedet her og foreningen stiller rammer og økonomi til rådighed og medlemmerne leverer arbejdskraft, f.eks. når vi skal finde sponsorer, går i pressen, samarbejder med andre klubber, foreninger osv.

Der er altid både en bestyrelse og mange medlemmer, som meget gerne vil hjælpe ildsjælene. Det synes jeg er ret unikt for vores forening.

Et godt eksempel på hvordan det skal gøres, er initiativet der blev taget sidste år med at lave et kørekorps, hvor medlemmerne kan melde sig selv og deres køretøj til at køre ture for vores gæster, som nu ruller i gang her i forsommeren.

Succesen med træffene har givet andre blod på tanden, så i år kommer der nye arrangementer hvor Autogalleriet igen er stedet og rammen, f.eks. et Opel jubilæumstræf, et Citroen træf, og forhåbentlig meget mere.

Vi kan med glæde konstatere, at de træf vi har afviklet i løbet af 2018 alle har givet et pænt overskud til foreningens kasse, og det er jo ret godt, sagt på Jysk.

Vi har i løbet af 2018 holdt 4 kvartalsmøder, medlemsarrangementer hver sidste tirsdag i hver måned, medlemsaftener hver tirsdag, alle de træf jeg allerede har nævnt, og meget mere.

Antallet af gæster stiger stille og roligt, og udlejningen af medlemslokalet ligger på et stabilt og godt niveau, som alt i alt betyder, at vi har et passende, og egentlig ret højt aktivitetsniveau, som vores regnskab også viser.

Alt i alt har 2018 været et meget godt år i Autogalleriet.

Privatlivspolitik

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close