Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice
Generalforsamling i Autogalleriet lørdag 10. marts 2018BeretningEndnu en sæson er gået i Autogalleriets historie. Jeg har nu fornøjelsen, oven i købet som formand, at stå på generalforsamling nr. 8, og kan konstatere at endnu en god sæson er gået. Vi er ved at finde ind i en god gænge i forhold til den daglige drift af galleriet, det kører bare, i hvert fald i det store hele. Selvfølgelig er der småting som vi stadig kan og skal justere på. Og det har bestyrelsen brugt en del energi på. Vi har holdt seminar som vi plejer, og fået angivet hvilken vej vi skal dreje på mange af de justeringsskruer vi skal have fat i fremadrettet.Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vore evige smertensbarn, at få økonomien til at hænge fornuftigt sammen, også i det forgangne år har været den helt store udfordring. Men det er mig en glæde, at jeg med denne beretning, endelig kan stå her og sige at nu har vi overskud. Jo, jo, den er go nok, selvom det kun er et meget lille bitte overskud.Bestyrelsen og vores regnskabs-bogholder-kasserer eller hvad vi nu skal kalde Ulla, har brugt meget energi og tid på at få skabt overblik over medlemstallet, sikret at vi har fået opkrævet skyldige beløb osv., osv. Nu er der overblik, og det har været et kæmpe arbejde. Ulla har været forbi næsten alle bestyrelsesmøder for at give en status over hvordan det ser ud, nogen gange har vi jublet, andre gange har vi været lidt nedtrykte over den status hun har givet os, men stille og roligt har Ulla ”ædt” sig ind på tallene og nu er vi der! Vi har styr på medlemstal, betalinger osv. En stor tak til Leon og Viggo, som har hjulpet Ulla med at få overblik over data.Men for at alt Ullas arbejde ikke skal være spildt, så er vi nødt til at insistere på at Jeres faste indbetalinger for kontingent, standplads osv. sker gennem PBS. Det letter administrationen helt utrolig meget. Vores økonomi er god, men skrøbelig, og derfor SKAL betalingerne falde til tiden.Oprydningen Ulla har stået for, har betydet at vi måske er kommet til at rykke nogen af Jer et par gange, måske oven i købet uberettiget, men det har alle - uden undtagelse taget meget pænt, og det takker vi for. Leon vil på det næste punkt gennemgå regnskabet for 2017 og bestyrelsens forslag til budget for 2018.På hele bestyrelsens vegne vil jeg dog først og fremmest sige dig en umådelig stor tak Ulla, det er et kæmpe arbejde du har udført, hvor ordet tak - med en gammel kliche - virkelig kun er et meget fattigt ord, så derfor får du også nogen blomster og en klapsalve, er jeg sikker på.Ved forrige GF var der udskiftning på flere poster i bestyrelsen, og det bliver der også denne gang som I kan se senere.Denne gang er der ikke mindre end fire som har valgt ikke at genopstille,Næstformand Finn Dose

Bestyrelsesmedlem Martin Brødløs

Bestyrelsesmedlem Gregers Nørgaard

Bestyrelsesmedlem Michael HolmeJeg vil på hele foreningens og alle medlemmers vegne, sige Jer alle en stor tak for den lange og fornemme indsats I hver i sær har ydet i bestyrelsesarbejdet. Tre af jer har siddet i to-tre perioder, og derfor er der heller ikke noget at sige til, at I nu vil bruge den tid har brugt på bestyrelsesarbejdet på noget andet. Heldigvis er og bliver I alle medlemmer i Autogalleriet, og vi vil helt sikkert se jeg her i medlemsrummet, til møder, træf osv. lige så ofte som vi har hidtil. Nogen af Jer fortsætter med nogle af de opgaver i allerede er i gang med. Jeres indsats for vores forening har været præget af stort engagement og entusiasme i Autogalleriets daglige drift og udvikling, og I har alle bidraget konstruktivt og med stor energi og kontant arbejde, til at vi kan leve op til formålet og ideen med Autogalleriet.I skal alle have en lille hilsen og en meget stor tak for indsatsen.Som I kan se på dagsordenen, er det ikke noget problem at finde kvalificerede medlemmer som vil stille op til bestyrelsen. Vi kan, hvis I vælger dem, stille med endnu et ny og stærkt bestyrelseshold, som er klar til at arbejde videre for fællesskabet i Autogalleriet.Jeg synes det er ret fantastisk, at vi har - og lever i en kultur, hvor så mange vil yde så meget frivilligt og ulønnet arbejde, for at fællesskabet kan nyde godt af det.Som jeg var inde på i starten, er vi ved at finde ind i en god rytme for årets gang i Autogalleriet.

Igen i år har vi gennemført et meget vellykket Hedetræf, med mange gæster og fine køretøjer. Hedtræffet er ved at finde en form, hvorfra det kan udvikle sig stille og roligt, og så er det et af de arrangementer vi laver, som faktisk giver et pænt overskud til foreningen. Stor tak til Jer der har bakset med Hedetræffet sidste år, og som sandelig er klar til at tage en tørn mere i år.Fuglsang Sø træffet var en nyskabelse i 2017, og det var også et forsøg på at nytænke måden veteran- og klassiker entusiasterne tager til træf på. Fire gange afholdt vi træffet, og alt taget i betragtning, ikke mindst sommervejret sidste år, var det en betinget succes. Der var i det perspektiv fint besøgt, og takket være endnu en flot sponsorindsats fra bl.a. Kaj Kirkegaard og Lars Stjernholm, lykkedes det at afvikle træffene med et lille, men fornuftigt overskud. Vi har lavet en lille rundspørge blandt medlemmer og de gæster vi havde til træffet, og det var ret entydigt, at man gene vil have vi gentager træffet i 2018.Initiativgruppen har derfor besluttet at prøve igen, med nogle justeringer, så vi forhåbentlig rammer mere plet, i forhold til det entusiasterne forventer og vil køre efter. Nye datoer for træffet er allerede i kalenderen og de praktiske forberedelser er allerede godt i gang.I 2017 fik vi sandelig også samlet penge ind til en ny lift til værkstedet. Det er fornemt, at vi kan få så mange medlemmer ”til læderet”, når vi har brug for nyanskaffelser, men det lunede også med et fint sponsorat ovn i.Det er sandelig også lykkedes at afvikle endnu en fin børnedag, med flot deltagelse af Autogallerister og deres fine biler og en masse glade unger. Vi må se om der er grundlag for at vi kan gennemføre en børnedag i år også.Men en ting er jo de store arrangementer, noget andet er hverdagen her i galleriet, og der sker jo heldigvis en masse;Hans kører motorlære kurser, Lisbet laver mad til fællesspisning og julefrokost, Kim rydder op og gør rent og laver forefaldende småjobs, Finn Knudsen søger for, at der bliver undervist i at betjene den nye lift.Vi har fået installeret LED lysrør i alle hallerne, vi kender ikke helt besparelsen på EL endnu, men vi kan se at vores samlede energiudgifter er faldet fra 2016 til 2017. Jeg vil gerne sige en stor tak til Martin og alle Jer der tog en tørn med at få monteret de nye LED rør.Bent Knudsen har haft lidt af en uriaspost med hjemmesiden, for vi er bare ikke gode nok til at levere materiale til hjemmesiden. En meget stor tak til Bent for, at han mod alle ods vil slås med hjemmesiden frem til nu, den nye bestyrelse skal som det første finde en model til hvordan vi udvikler vores nye hjemmeside.Til gengæld ser det ud til at Facebook kører godt og bliver brugt, men vi skal blive endnu bedre til at dele opslag om diverse arrangementer osv. Nu er Flemming, også redaktør på siden, så nu bliver den endnu mere aktiv, men det virker først og bedst, hvis vi alle bruger siden og deler opslagene.Viggo har fast arbejde med at bakse køretøjer på plads, og heldigvis er det et positivt problem, at vi hele tiden mangler plads til 3-4 køretøjer. De ”hellige haller” er med andre ord fyldt op, og det er godt for gæsterne, fordi der er noget spændene at se og opleve - hver gang man kommer her, og det er godt for foreningens økonomi.Og netop økonomien vil jeg kort vende tilbage til, for det er lykkes bestyrelsen at få forhandlet en huslejenedsættelse igennem med udlejer, som betyder, at vi kan udskyde de standpladsstigninger, som vi før har annonceret for at få huslejeregnskabet til at løbe rundt. Vi kan ikke sætte standpladslejen ned, men vi kan fastfryse den i en længere periode, med mindre vi finder på at vi vil øge likviditeten eller lave opsparing til nyanskaffelser eller hvad vi nu får lyst til og finder på. Den snak kan vi evt. tage under det næste punkt om regnskab og budget.Det er faktisk også lykkedes at få et fint sponsorat fra Udlejer i år, hvilket vi er meget glade for.Vi har i årets løb afholdt 4 informationsmøder, og det er bestyrelsens vurdering at de fungerer godt, de er i hvert fald godt besøgt, der kommer omkring 40-50 medlemmer til møderne, det er fornemt synes vi. Og ellers er der jo altid den mulighed, at man kan spørge bestyrelsen, hvis der er noget man ønsker forklaret eller uddybet.Der er gennemført arrangementer den sidste tirsdag i næste alle måneder, vi har været en tur i biffen og hørt interessante rejseforedrag og meget andet, som også har været godt besøgt, og vi har haft mulighed for at deltage i nogen af DVK’s arrangementer som vi er meget glade for at kunne deltage i.Galleriet har været pænt besøgt i 2017, der har også været mange gruppebesøg, og særligt er det glædeligt at Mazda MX5 folket nu har gjort deres årlige sammenkomster til et besøg her hos os.Det er glædeligt at besøgstallet ligger stabilt og godt, og det skal nok udvikle sig endnu mere.Bestyrelsen har holdt det årlige seminar, hvor vi har prøvet at se lidt ind i den nære fremtid. Vi har på et kvartalsmøde orienteret om hvad den nye bestyrelse skal have særlig opmærksomhed på det kommende år, men det kommer vi lidt tilbage til efter generalforsamlingen.Jeg vil dog allerede nu afsløre at vi barsler med en ny hjemmeside, en plan for at friske udstillingshallerne op og andre praktiske forhold.Der er rigtig meget man kan berette om i beretningen for det år der nu er gået i Autogalleriet, men jeg vil slutte her, og anbefale generalforsamlingen at tage beretningen til efterretning.