Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice
REFERAT fra Generalforsamling i Autogalleriet lørdag 10. marts 2018 kl. 13.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår advokat Egon Bjørn Andersen, Advokatfirmaet Dahl, Herning

Egon Bjørn Andersen valgt til dirigent.

2. Formandens beretning

Beretning taget til efterretning. Beretningen kan i sin helhed ses på hjemmesiden

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet blev fremlagt.

Orientering om medlemstal, standpladser og vinteropbevaring. Gennemgang af regnskab. Regnskabet udviser et mindre overskud på kr. 158,-, hvilket absolut er en positiv fremgang fra sidst

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Budgetforslaget for 2018 blev godkendt.

Kontingent bibeholdes uændret.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg:

Viggo Mogensen, modtager genvalg

Marius Reese, modtager genvalg

Michael Holme Knudsen, modtager ikke genvalg

Finn Dose, modtager ikke genvalg

Martin Brødløs, modtager ikke genvalg

Gregers Nørgaard, modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår:

Flemming Jensen til bestyrelsen

Niels Henriksen til bestyrelsen

Finn Pedersen til bestyrelsen

Lars Stjernholm til bestyrelsen

Kirsten Klærke-Hansen og Steen Hansen som suppleanter.

Viggo Mogensen og Marius Reese blev genvalgt.

Valgt til bestyrelsen blev:

Flemming Jensen, Niels Henriksen, Finn Pedersen og Lars Stjernholm.

Kirsten Klærke-Hansen og Steen Hansen blev genvalgt som suppleanter

6. Valg af ekstern revisor:

Bestyrelsen foreslår Revisor Carsten Bertelsen.

Carsten Bertelsen blev valgt til revisor

7. Behandling af indkomne forslag:

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til kandidater, vedtægtsændringer eller forslag i øvrigt som skal behandles af generalforsamlingen.

8. Orientering om aktiviteter i den kommende sæson.

Bestyrelsen orienterede om Fuglsang Sø Træf som afholdes 4 tirsdage i 2018, afholdelse af Hedetræf. Den afgåede bestyrelsen anbefaler at sæsonen 2018-19 bliver et år hvor der satses på en konsolidering af Autogalleriets økonomi, som nu viser overskud.

Der er en stor opgave med at få etableret en ny hjemmeside.

Opfriskning af hallernes udsmykning og maling bør også være en prioriteret opgave i det kommende år.

Der skal arbejdes intenst med at finde ny sponsorer og vi skal sikre at de nuværende sponsorer er godt tilfredse med at være sponsor i Autogalleriet.

9. Eventuelt.

Der ønskes mere fokus på hjemmesiden. Den skal opgraderes, så den henvender sig mere "udadtil". Nogen opfatter os som en "lukket forening"

Opgradering af hallerne: fornyelse, rengøring, oprydning.

Ønske: Flere gæster + nye medlemmer!

Ønske: ideer til tirsdagsarrangementer.

Ønskes: Flere sponsorer. Forslag om sponsorudvalg. Til gengæld skal sponsorerne plejes og synliggøres (have noget "retur”)

Efter Generalforsamlingen blev Bent Damsgaard kåret til Årets Autogallerist 2017.

Efter generalforsamlingen var der kvartalsinformationsmøde.