Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice
Referat fra Generalforsamling i Autogalleriet lørdag 25. marts 2017 kl. 13.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår advokat Egon Bjørn Andersen, Advokatfirmaet Dahl, Herning


Egon Bjørn Andersen valgt til dirigent.

2. Formandens beretning.

Beretning taget til efterretning. Beretningen kan i se helhed ses på hjemmesiden

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet fremlagt.

Orientering om medlemstal, standpladser og vinteropbevaring. Gennemgang af regnskab. Regnskabet udviser et mindre underskud, som skyldes periodisering af momsindbetalingerne der først kommer med i regnskabet for 2017. Var momsrefusionen kommet med i 2016 regskabet ville det have udvist et mindre overskud.

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Budgetforslaget for 2017 blev godkendt.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet som blev godkendt på generalforsamlingen i 2016, fastholdes uændret på 600,00 årligt.

Kontingent godkendt 600,- årligt

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg:
Michael Holme Knudsen, modtager genvalg Kaj Kirkegaard, modtager ikke genvalg


Bent Knudsen, suppleant, modtager ikke genvalg Jørgen Hansen, suppleant, modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Leon Dalgaard til bestyrelsen
Kirsten Klærke-Hansen, suppleant til bestyrelsen Steen Hansen, suppleant til bestyrelsen


Ikke på valg: Gregers Nørgaard, Viggo Mogensen, Martin Brødløs, Finn Dose, Marius Reese

Michael Holme genvalgt, Leon Dalgaard valgt til bestyrelse, Kirsten Klærke-Hansen og Steen Hansen valgt som suppleanter.

6. Valg af ekstern revisor:Bestyrelsen foreslår Revisor Carsten Bertelsen. Karsten Bertelsen valgt til revisor

7. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne, som skal behandles af generalforsamlingen.


Der var ikke indkommet forslag til behandling

8. Orientering om aktiviteter i den kommende sæson.

Orientering om Fuglsang Sø Træf som afholdes 4 tirsdage i 2017, Hedetræf og børnedag.

9. Eventuelt.

Peer orienterede om tur til Foamtex

Efter Generalforsamlingen blev Lisbeth Brødløs valgt til Årets Autogallerist

Efter generalforsamlingen var der kvartalsinformationsmøde.