Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice
Beretning, Autogalleriets Generalforsamling 2017.Endnu et år er gået i Autogalleriet siden sidste generalforsamling, og det har lige som de foregående år været et godt år for Autogalleristerne.

Vi har stadigvæk en lille men stabil medlemsfremgang, udstillingen er udvidet med flere nye gamle køretøjer og aktivitetskalenderen har været fyldt af spændende og velbesøgte arrangementer.

Det er faktisk rigtig flot, at vi kan holde så højt et aktivitetsniveau år efter år, og heldigvis kan vi senere i generalforsamlingen løfte lidt af sløret for hvad der er planer om i resten af 2017.

Men det har ikke været idel lykke hele vejen i gennem, vi har i 2016 også haft den traditionelle gyser med hal 5. Knap havde vi besluttet at leje hele hal 5 i starten af året, fordi vi næsten havde den fyldt op, da vi pludselig stod, nærmest fra den ene dag til den anden, og manglede 13 biler. Jeg må sige, at det gav anledning til en del bekymring og hovedbrud i bestyrelsen, for det føltes som om vi nærmest gik i lodret fald fra succes til fiasko. Vi var meget tæt på at måtte sige hal 5 op, og prøve at finde alternativer til opbevaring af de køretøjer vi jo havde lejet pladser ud til.

Men som ved et mirakel, viste der sig pludselig nye køretøjer, plus nogen flere end dem vi manglede. Krisen drev over, og i dette øjeblik har vi nu 3-4 biler på venteliste til en plads, og det må vist siges at være et positivt problem.

Vi skal åbenbart vænne os til at der er den slags udsving i standpladsudlejningen, men det giver ind i mellem spekulationer for bestyrelsen, men også denne gang er det lykkedes at få hallerne fyldt op, takket være en formidabel indsats fra bestyrelse og Jer medlemmer. Tak for det.

De seneste ny køretøjer vi har fået ind, har naturligvis også givet nye medlemmer, som jeg synes vi har fået taget godt imod. Velkommen til Jer nye, vi håber I får lige så meget fornøjelse af Autogalleriet som vi gamle medlemmer har - og har haft det. I skal ikke holde jer tilbage med at komme til møder og arrangementer, og i skal heller ikke holde jer tilbage med at komme med ideer og forslag til aktiviteter osv., det er altid en fordel, når nye øjne ser på det vi andre måske har stirret os blinde på.

Også i 2016 har Autogalleriet afviklet børnedagen og Hedetræffet, og som sædvanligt forløb begge arrangementer flot med mange glade børn og gæster. Begge arrangementer bliver også gennemført i 2017.

I 2016 har vi også været på Stumpemarked og Outlet messe i MCH. Begge arrangementer er en god og gratis markedsføring af Autogalleriet, og det er vist ikke nogen underdrivelse at MCH elsker Autogalleriet.

Vi leverer simpelthen varen når vi kommer med vores rullende udstilling, publikum kan li’ det det ser, og de bliver mødt af entusiastiske Autogallerier som generøst deler ud af deres viden om de fine køretøjer, samtidig med, at I er engagerede og en levende reklamesøjler for vores lille forening.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en meget stor tak til Jer, som gang på gang bruger tid og kræfter på at vi kan være så flot og professionelt repræsenteret på de to messer. Også i år er vi med, og sandelig om vi ikke har fået en endnu større og mere velplaceret stand i messehallerne.

For mig har et af årets højdepunkter været turen til Autostadt i Wolfsburg. Det var med en vis spænding, at turen blev arrangeret, for det er længe side vi har prøvet at lave en udlandsrejse. Men det forløb over al forventning, der var en super flot deltagelse, turen var perfekt tilrettelagt, og Autostadt er jo fantastisk, for når man skal være ærlig, så er deres beskedne forsøg på at gå Autogalleriet i bedende med en udstilling af klassiske biler, ret enestående.

Og selvom om bussen ikke ville skifte gear, så blev det såmænd også klaret, uden at vi næsten opdagede det, hvis det ikke var fordi den nye bus så lidt anderledes ud hjemad.

Men det havde ikke den store betydning, de fleste tog vist en slapper på hjemturen efter en oplevelsesrig tur i Autostadt og Quedlinburg, med godt tysk øl og mad i tilstrækkelige - og for nogen - rigelige mængder. Mange mange tak til Bent og Kaj for en veltilrettelagt tur. Sådan en tur kan vi godt tage igen, og det gør vi allerede her i april, hvor Bent og Kaj har arrangeret endnu en tur for omkring 30 autogallerister der tager en lille tur til Essen.

Men det er også hverdag i Autogalleriet, der er hele tiden stort og småt som skal laves. Troldene har skiftet flisebelægningen ud ved hovedindgangen, bestyrelsen har tumlet en del med at finde penge og finde en sponsor til at få udskiftet vores lysstofrør til LED, og nu er det såmænd også lykkedes.

Hal 5 blev hurtigt udvidet, fordi vi lige pludselig stod og manglede pladser.

Værkstedet bliver løbende opgraderet med nyt værktøj, udsugning osv., sådan at det efterhånden er begyndt at ligne et professionelt værksted.

Der er afholdt motorlære hen over vinteren, takket være et fint initiativ fra nogen af vores nye medlemmer.

Sandelig om ikke også vi har fået lys på skiltet ude ved vejen, optrykt en ny brochure, Kim har købt flere modelbiler, der er nu næsten kommet skilte på alle køretøjer, og mange andre småting er blevet klaret i årets løb.

Alle medlemsmøder, julefrokosten, fællesspisning, vores faste månedsarrangementer, udstillingen om biler i Danmark fra 50’erne til 00’erne osv. osv. køreture og besøg forskellige steder, har alle været rigtig godt besøgt, og det er meget glædeligt. Det skal I alle have en stor tak for, særligt de af Jer som har stået for det praktiske omkring arrangementerne.

Autogalleriet er i høj grad også en selskabelig forening ikke mindst for Troldene, selvom køretøjerne stadig er det vi primært samles om, så hygges der igennem i medlemsrummet hver tirsdag.

Jeg vil gerne sige et par ord om bestyrelsesarbejdet, for det har i det forløbne år fungeret fortræffeligt, som det i øvrigt har gjort de seneste år. Det er der mange forklaringer på, først og fremmest tror jeg det er fordi bestyrelsen i starten af hver ny periode tager på et lille seminar, hvor vi både lærer hinanden at kende, og hvor vi lægger en linje og en retning for det vi gerne vil nå i året der kommer.

Dernæst, at vi rent faktisk arbejder for at nå de mål vi har sat os, men med stor respekt og gensidig accept af, at det er frivilligt arbejde vi lægger i bestyrelsen, og at der derfor også kan være private og personlige forhold, som ind i mellem må og skal prioriteres højere.

Det har også betydning, at vi har en fornuftig økonomi, bestyrelsen ville gerne, at vi kan præstere et overskud, for det giver mere sikkerhed og tryghed for foreningen i det daglige, men det er en balancegang at holde standpladslejen og kontingentet på et passende niveau, for ellers kan vi risikere at miste medlemmer og køretøjer.

Men alt i alt er der god styr på økonomien også, som I vil høre fra kasseren om lidt. Den afgående bestyrelse overleverer flere ideer og projekter der har været i støbeskeen, som forhåbentlig kan bidrage til, at vi øger både omsætning og overskud, får flere medlemmer og hvem ved, måske også kan udvide med en hal mere.

Sidst men ikke mindst, så hygger vi os også og har det sjovt, selvom der ind i mellem skal tages svære beslutninger og der såmænd også kan være lidt beklagelser, som dog heldigvis er sjældent, så har der næsten altid været højt humør til bestyrelsesmøderne.

På denne generalforsamling er der tre bestyrelsesmedlemmer som ikke genopstiller, Jørgen Hansen, Bent Knudsen og Kaj Kirkegaard. Jeg vil personligt og på resten af bestyrelsens vegne gerne sige en meget stor tak for Jeres indsats og den tørn i har taget i bestyrelsen i de sidste 1-2 år.

I har alle tre, på hver sin måde bidraget til at bestyrelsesarbejdet har været konstruktivt og gnidningsløst. I har også alle tre bidraget til at en række meget vigtige funktioner også kører i olie, værkstedet, hjemmesiden, planlægning af diverse arrangementer, rejserne, sponsorjagt osv., osv.

Alt i alt har I ydet en helt uvurderlig indsats for at alle os autogallerister kan nyde godt af fællesskabet her i Autogalleriet. Nogle af de opgaver i har haft ansvaret for, fortsætter I med en tid endnu, indtil de overdrages til andre, eller I afslutter dem fordi de er blevet løst.

Jeg vil gerne bede generalforsamlingen give en stor hånd til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Heldigvis er det lykkedes at finde gode kandidater som kan tage over, der hvor I nu slipper, men det kommer vi tilbage til.

Det var beretningen for 2016, som jeg synes alt i alt viser at også 2016 har været et fantastisk år i Autogalleriet, som vi alle vist kan være tilfreds med. Derfor anbefaler jeg at Generalforsamlingen tager beretningen til efterretning.