Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 7. april 2017


Deltagere: Kirsten Klærke-Hansen, Leon Dalgaard, Steen Hansen, Michael Holme Knudsen, Martin Brødløs, Viggo Mogensen, Finn Dose, Marius Reese (ref).

Afbud: Gregers Nørgaard

Referat fra bestyrelsesmøde 7. marts 2017 blev godkendt af de bestyrelsesmedlemmer som blev genvalgt på generalforsamlingen den 25. marts.

Konstituering af bestyrelsen 2017-18:

Formand:                                               Marius Reese

Næstformand:                                       Finn Dose

Kasserer:                                               Vakant. (Michael Holme er vikarierende kasserer frem til næste ordinære bestyrelsesmøde)

Bestyrelsesmedlemmer:

Martin Brødløs

Viggo Mortensen

Gregers Nørgaard

Leon Dalgaard

Suppleanter:

Kirsten Klærke-Hansen

Steen Hansen


Hjemmesiden opdateres snarest med ny billeder, kontaktoplysninger mm. af den nye bestyrelse.

Bestyrelsens har indtil videre fastlagt ansvaret for følgende faste opgaver:                  

Sponsoropgaver:                                  Steen Hansen

Hjemmeside:                                        Marius Reese

Billeder til hjemmesiden:                      Martin Brødløs

Kurator og garagemester:                    Viggo Mogensen

Værkstedsgruppen:                             Finn Dose


Opgaverne kan uddelegeres til medlemmerne, som i så fald refererer til de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøder i 2017-18 er fremover fastlagt til første tirsdag i hver måned. I vinterhalvåret starter møderne kl. 19.30 i sommerhalvåret kl. 19.00

Bestyrelsen synes at Generalforsamlingen forløb godt, der var god stemning, flot fremmøde og god opbakning. Referat fra Generalforsamlingen lægges snarest på hjemmesiden.

Udflugt til Essen i Tyskland er udsolgt, men der er ét afbud og derfor én billet i overskud, som kan fås med stor rabat ved henvendelse til formanden.

Der er ledige pladser til Langelandsturen.

Budgettet som blev vedtaget på generalforsamlingen følges.

Der er ikke lavet ny opgørelse over medlemstallet efter generalforsamlingen, men den foreligger til næste møde.

Ingen forslag fra medlemmerne i Ris - ros/forslags kassen denne gang:

Der er kommet ny vagtliste og udsendt SMS. Medlemmerne bedes huske at orientere sig om vagtlisten og bytte indbyrdes hvis man er forhindret.

Kvartalsinformationsmøder i 2017 holdes 13. juni, 19. september, 12. december.

Alle projektpladser er udlejet indtil sommerferien.

Oprydning og rengøring samt udskiftning af lysstofrør til LED udføres i april. Datoer for arbejdet kommer på hjemmesiden. Medlemmer som ønsker at hjælpe kan henvende sig til Martin.

Bestyrelsen søger efter et medlem, som vil påtage sig opgaven med ajourføring af sponsortavlen. Henvendelse til formanden.