Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 7. februar 2017


Deltagere: Kaj Kirkegaard, Jørgen Hansen, Marius Reese, Michael Holme Knudsen, Gregers Nørgaard, Martin Brødløs, Viggo Mogensen.

Afbud: Bent Knudsen, Finn Dose.

Referat fra bestyrelsesmøde 3. januar 2017 blev godkendt

Udflugt til Essen i Tyskland gennemføres med 29 tilmeldte. Bus, hotel og restauranter er booket.

Langelandsturen er der er stadig én plads ledig

Budgettet som blev godkendt på generalforsamlingen 2016 følges fint. Endeligt årsregnskab 2016 forelægges på næste bestyrelsesmøde

Budgetoplæg for budget 2017, som forelægges på generalforsamlingen i marts, blev godkendt.

Endelig opgørelse vedr. energiudgifter gennemgås på næste bestyrelsesmøde, men den foreløbige opgørelse er positiv.

Ingen ændringer i antallet af medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde, og der er heller ikke ændringer i antallet af vinteropbevaring.

Der er 4 biler på venteliste til en fast standplads.

Der var ingen forslag fra medlemmerne til dette bestyrelsesmøde.

Etablering af udsugning i værkstedet gennemføres så snart værkstedsgruppen kan finde tid til det. Opsætning af nyt værktøj er delvist udført.

Kvartalsinformationsmøder i 2017 er fastlagt til følgende datoer: På generalforsamlingen den 25. marts, 13. juni, 19. september og 12. december. Hvis der er ønsker fra medlemmerne til indholdet på kvartalsinformationsmøderne kan de sendes til formanden på foreningens e-mail adresse.

Alle projektpladser er udlejet. Bestyrelsen drøfter på næste møde, om der skal ske justeringer i projektpladserne.

Oprydning og rengøring udføres i april, når alle vinteropbevaringskøretøjer er ude igen, som et medlemsarrangement.

Konceptet for Fuglsang Sø Træffet, er i det store og hele på plads. Det bliver afholdt 9. maj, 23. juni som Sct. Hans fest, 18. august og 12. september. Alle dage starter træffet kl. 17.00 og slutter kl. 21.00.

Arrangementet lægges snarest på hjemmesiden og i kalenderen og der vil blive informeret om træffet på et særligt medlemsmøde.

For at sikre driften i Autogalleriet kører hensigtsmæssigt er det besluttet at der til næste bestyrelsesmøde udarbejdes forslag til årshjul, som skal sikre at alle de rutinemæssige opgaver som både bestyrelsen medlemskredsen skal udføre, bliver sat ind i en tidsrækkefølge og arbejdsplan. Det er målet, at bestyrelsen kan frigøre tid og ressourcer til i højere grad at arbejde med udvikling af autogalleriet.

Næste medlemsarrangement er CC Cars i Ans.

Bestyrelsen vil gerne bede medlemmerne – Troldene – om at de ved en passende lejlighed rydder op ved bagindgangen til værkstedet, afleverer affald og skrot, samt fjerner SF sten og sveller ved port ét.

Næste bestyrelsesmøde er den 7. marts kl. 19.30