Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 3. januar 2017

Deltagere: Kaj Kirkegaard, Jørgen Hansen, Marius Reese, Michael Holme Knudsen, Bent Knudsen, Gregers Nørgaard, Martin Brødløs, Viggo Mogensen, Finn Dose

Referat godkendt fra bestyrelsesmøde den 6. december 2016

Der bestilles LED lysrør ultimo januar, til opsætning i armaturerne i udstillingshallerne. Op-gaven med montage bliver koordineret og meldt ud som en frivillig medlemsopgave i for-året.

Der er tilstrækkeligt med positive tilkendegivelser om deltagelse i turen til Essen. Bent og Kaj undersøger snarest de praktiske forhold vedr. turen i forhold til overnatning, bespisning mm. Den 10. januar kommer der meddelelse om og hvordan turen bliver gennemført.

Der er stadig to ledige pladser på langelandsturen.

Der er meget stor tak til alle vores sponsorer, som op til årsafslutningen alle har valgt at fortsætte støtten til Autogalleriet i 2017.

På bestyrelsesmødet i februar gennemgås årsopgørelsen vedr. energiudgifterne med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres yderigere besparelser. Den foreløbige opgørelse viser at indsatsen med at spare på varme og el har båret frugt.

Vinteropbevaringen udgør 22 køretøjer

Medlemstallet er uændret ved årsskiftet.

Standpladser: 124 faste pladser, incl. projektpladser, samt vinteropbevaring udgør i alt 145 pladser.

I værkstedet etablering udsugning snarest. Opsætning af nyt værktøj gennemføres i uge 1, hvor værkstedsgruppen går i gang med at sætte værktøj mm på plads.

Ny vagtliste er udsendt for 1. kvartal. Medlemmerne bedes gøre sig bekendt med listen og huske at bytte vagter indbyrdes. Det bemærkes, at såfremt man ikke har modtaget en SMS om vagtlisten, er man ikke på vagt i dette kvartal.

Det er bestyrelsens vurdering, at kvartalsinformationsmødet forløb godt. Bestyrelsens tol-ker de spørgsmål og kommentarer der var til de emner der blev bragt frem på mødet, som særdeles positive, og derfor også udtryk for opbakning til de beslutninger og aktiviteter som bestyrelsen har sat i gang.

Oprydning og rengøring gennemføres primo april som et længerevarende medlemsarran-gement, der afsluttes med almindelig hygge, øl, vand, vin og grillpølser.

Bestyrelsen har valgt at droppe den annoncerede nytårskur i januar, sammen med rengø-ringen, da det bliver meget besværligt at udskifte LED lysrør, samt rengøre, evt. male og fortage andre småopgaver, så længe hallerne er fyldt til bristepunktet med bl.a. vinterop-bevaringskøretøjer.

Bestyrelsen vil i staren af det nye år lave en lille undersøgelse af medlemmernes interes-ser og kompetencer ud over interessen for klassiker og veteran køretøjer, med henblik på, at bestyrelsen gerne vil udnytte disse kompetencer ved at involvere endnu flere medlem-mer i de løbende arbejdsopgaver med at opgradere Autogalleriet på forskellig måde, f.eks. i forhold til udvikling og fornyelse af indretning og udsmykning og andre praktiske opgaver, tilrettelæggelse af arrangementer, medlemsmøder, medvirken ved besøg osv., osv.

Generalforsamlingen 2017 er fastsat til den 25. marts kl. 13.00. Varsling om afholdelse af generalforsamling, indkaldelse af forslag mm. udsendes i starten af februar på SMS og på hjemmesiden til de medlemmer som har fornyet, eller tegnet nyt medlemskab for 2017.