Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice
Referat fra bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl. 19.30


Deltagere: Kaj Kirkegaard, Jørgen Hansen, Marius Reese, Michael Holme Knudsen, Bent Knudsen, Gregers Nørgaard, Martin Brødløs, Viggo Mogensen, Finn Dose

Referat fra bestyrelsesmøde 1. november 2016 blev godkendt

Gregers følger op på montering af dørpumpe på døren til kontoret og mellem Kims Corner og medlemsrummet, samt skilt om at huske at lukke for varmen.

Essen turen, er der er stadig ledige pladser til. Tilmelding er udsat med sidste frist til 23. december.

Langelandstur, der er enkelte pladser tilbage.

Økonomien ser fornuftigt ud, budgettet som blev vedtaget af generalforsamlingen følges.

Status vedr. Energiudgifter: Seneste aflæsning behandles på næste møde. På januar mødet gennemgås årsopgørelsen med henblik på, at vurdere om der skal gennemføres yderigere besparelser.

Vinteropbevaring: Status: d.d. 21 vinteropbevaring

Medlemstal: Status: 206 medlemmer.

Standpladser: Status: 126 faste pladser.

Dækpladsudlejning: Der udsendes SMS til dækpladslejere om at betaling skal ske inden nytår.

Hjemmesiden og Facebook: Der skiftes hovedsponsor på hjemmesiden til 123hjemmeside. Nærmere vilkår med ny sponsor aftales inden endelig aftale indgås.

Etablering af udsugning i værkstedet og opsætning af nyt værktøj afventer at der er tid i værkstedsgruppen.

Vagtliste for 2017 er under udarbejdelse og sendes snart ud til medlemmerne.

Kvartalsinformationsmøde 20. december hvor der gives en orientering om foreningens ve og vel.

Indretning ved indgangsparti og lys og skiltning er udført!

Der er p.t.  5 projektpladser i gang i værkstedet.

Oprydning og rengøring arrangeres som nytårskur, programmet lægges på arrangementskalenderen og hjemmesiden.

Udstillingen, placering af køretøjer, indretning, udsmykning. Derkommer 5 meget flotte Knallerter ind, som evt. opstilles på aludørkplader ved receptionen. Effekter bag ved Opel og MG flyttes til ”kontoret” i hal 5.

Bent laver en PP præsentation som vi prøver at afvikle på en laptop/LED skærm i udstillingen. Marius prøver at skaffe udstyr.

Autogalleriet deltager med 2 mindre arrangementer i Kulturby 2017. Datoer kommer på arrangementskalenderen. Temaet er perioden 1950-2000. Finn er tovholder, Bent laver hjemmeside og Marius hjælper med foredrag. Medlemmernes køretøjer fra den periode gives en særlig placering medens arrangementet løber.

Jørgen og Kaj stiller med biler til Hestearrangementet i MCH under temaet Badehotellet.