Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 1. november 2016Deltagere: Kaj Kirkegaard, Jørgen Hansen, Marius Reese, Michael Holme Knudsen, Bent Knudsen og Gregers Nørgaard

Afbud: Martin Brødløs, Viggo Mogensen og Finn Dose


Referat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2016 blev godkendt

Vand, varme og el, holder fortsat vågent øje med energiforbruget. Det er konstateret, at der ofte er nogen som glemmer at lukke for varmen når medlemsrummet og kontoret forlades.

Der skal monteres en dørpumpe eller lukkefjeder på døren til kontoret samt skilte med HUSK at lukke for varmen når lokalet forlades. (Gregers)

Udflugten til Essen i Tyskland er der stadig plads til tilmelding. Inden længe kommer der mere detaljeret program for turen.

Langelandstur er der også ledige pladser, programmet for turen lægges på hjemmesiden.

Budgettet som blev vedtaget på generalforsamlingen følges meget fint. Likviditeten er tilfredsstillende.

Status pr. 4. november:

Vinteropbevaring: 16 biler til vinteropbevaring

Medlemstal: 200 medlemmer

Standpladser:146 faste pladser inkl. vinteropbevaring og 6 projektpladser.

Bestyrelsen vurderer, at der med den tilgang af køretøjer der er til galleriet for øjeblikket, skal der oprettes en venteliste. Detaljerne herom drøftes på møde i januar.

Hjemmesiden og Facebook: Der er kommet nye medlemmer i Facebookgruppen. Der mangler billeder af Gregers og Viggo på hjemmesiden, som skal lægges ind snarest.

Ris - ros/forslags kasse: der er forslag om motorlære, som bestyrelsen arbejder videre med.

Værkstedet: Der er indkøbt donkraft og arbejdslampe. Vi har modtaget en del sortimentskasser og skuffereoler, som skal opsættes. Etablering af udsugning: Afventer montage. Opsætning af nyt værktøj afventer at der er tid i værkstedsgruppen.

Musikanlæg: hyletone søges elimineret, Kaj, Bent og Bjørn tester.

Vagtlisten og bemanding: Der er lavet ny vagtliste for resten af 2016.

Indretning af indgangsparti og lys og skiltning:  Alt er hjemkommet til opsætning af lys på skiltet. Afventer egnet vejr til montage. Opgravning af rende til kabel til skiltet udføres af torsdagstroldene