Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 Auto Galleriets sponsorerFølg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2016 kl. 19.30Deltagere: Kaj Kirkegaard, Martin Brødløs, Jørgen Hansen, Marius Reese, Viggo Mogensen, Finn Dose, Michael Holme Knudsen, Bent Knudsen.

Afbud: Gregers Nørgaard


Referat fra bestyrelsesmøde 6. september 2016 blev godkendt.

Vand, varme og el, task force arbejder videre og der er godt styr på energiudgifterne. Ved årsskiftet forventes en pæn tilbagebetaling. Det er konstateret, at nogen glemmer at lukke for varmen i biblioteket. Derfor monteres en dørlukker, men der opfordres til at huske at lukke for varmen når lokalet forlades, og der opsættes skilt om at huske at lukke for varmen.

Udflugt til Essen i Tyskland er under planlægning. Der er lavet opslag om en tur til Essen. Der skal være mindst 30 forhånds tilmeldte til turen.

Der er den 4. oktober 9 tilmeldte køretøjer til vinteropbevaring, og flere af dem er kommet ind i hallerne. Det forventes at der kommer ca. 25 køretøjer til vinteropbevaring i denne forestående sæson. Der er lavet en særlig kuvert, som vagten SKAL sørge for bliver udfyldt nå der afleveres et køretøj til vinteropbevaring.

Medlemstallet har rundet 195 hvilket bestyrelsen finder er meget tilfredsstillende:

Standpladser: der er nu udlejet 122 faste standpladser, hertil kommer MC, Gocarts, og vinteropbevaring. Hal 5 er alle pladser udlejet.

Der kommer én bus som indtil videre placeres i hal 5.

På baggrund af at hal 5 nu er fuldt udlejet, og der løbende kommer henvendelser om både permante pladser og vinteropbevaring, har bestyrelsen besluttet at fjerne skillevæggen til depotrummet og nichen i hal 4.  Arbejdet påbegyndes søndag den 9.10. 2016 kl. 10.00-13.00. Arbejdet forventes at kunne afsluttes i efterårsferien.

Dækopbevaring fortsætter. Kaj finder en placeringsmulighed til dækkene, som ikke ”koster” standplads

Facebooksiden og Facebook gruppen kører videre. Bent præciserer på siderne hvad der er hvad og hvad siderne bruges til.

Ris - ros/forslags kasse: Ingen forslag denne gang.

Værkstedet: Der arbejdes fortsat på udsugning. Opsætning af nyt værktøj sættes i gang a.s.a.p.

Der er lavet ny vagtliste for resten af 2016. Bestyrelsen henstiller at medlemmerne huser at orientere sig om hvornår man har vagt, og selv sørger for at bytte, hvis man er fiorhindret.

Ny belægning udenfor indgangsdøren er udført. Skiltelys er leveret, montering afventes

Vilkårene for leje af medlemsrummet skal præciseres i aftalen om lån af lokalet. Udgangspunktet er at lokalet skal afleveres i samme stand som ved benyttelsen. Imidlertid har det været et par tilfælde, hvor lokalet ikke har været passende rengjort forud for en udlejning, og derfor opfordrer bestyrelsen til at medlemmerne rengør medlemsrum og køkken efter medlemsmøder, og andre medlemssammenkomster.

Bestyrelsen konstatere, at der har været lidt uklarhed om lejepriser på projektpladser i værkstedet. Lejeprisen for projektpladser fastsættes til samme pris som alm. standplads. Prisen tages op til drøftelse efter sommerferien næste år.

Bindingsperiode ét år. Bestyrelsen afgør med halvårsintervaller, om der er fremdrift i projekterne til at projektpladserne kan opretholdes. Projektplads/fast plads til renovering af campingvogn skal gennem godkendelsesproceduren og de skal opfylde de normale kriterier om alder, stand og seværdighed.

Jens og Viggo er frem over kurator og garagemester, og de har ansvaret for placering af køretøjerne i hallerne. Jens og Viggo afgør suverænt placeringerne, og derfor skal henvendelse vedr. placering af køretøjerne rettes til dem.

Vil prøve at få lavet en plan for udsmykning af hallerne med diverse effekter.

Nyt optryk af folderen er kommet, klar til uddeling.

Autogalleriet er på Stumpemarked 12. november. Knud laver en plan for dagen.