Seneste nyheder

Åbningstider

Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00

Priser

Entré kr.  50,-
Børn u. 12 år Gratis
Grupper kr.  40,-
(min. 10 personer)

 

 



Auto Galleriets sponsorer



Følg os på Facebook

Find Auto Galleriet på Facebook

Følg os på YouTube

youtube-logo

Betalingsservice tilmelding

Klik her for at tilmelde betaling af medlemskontingent til Betalingsservice
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 6. september 2016



Deltagere: Kaj Kirkegaard, Martin Brødløs, Jørgen Hansen, Marius Reese, Viggo Mogensen, Gregers Nørgaard Finn Dose, Michael Holme Knudsen.



Afbud: Bent Knudsen



Referat fra bestyrelsesmøde 9. august 2016 blev godkendt

Bestyrelsen arbejder fortsat på at finde en god og billig løsning på at nedbringe energiudgifterne. Der er forsat særligt fokus på el udgifterne da det vurderes at der er opnået de besparelser vi kan på varmeforbruget.

Bestyrelsen forventer at kunne træffe beslutning om indkøb af LED lysrør til hallerne i januar 2017.

Turen til Tyskland vurderes at have været en succes. Der var 39 deltagere som var et fint deltagerantal. Turen var godt tilrettelagt og forløb helt efter planen, alt klappede som det var tænkt, selvom der var et enkelt mindre afvigelse fra planen, fordi der skulle skiftes bus til hjemturen. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til nye udflugter, enten i Danmark eller udlandet, fordi vi vurderer at der er et godt grundlag for at lave flere ture.

Det vedtagne Budget følges fint, på næste bestyrelsesmøde begynder bestyrelsen af se på forslag til nyt budget for 2017

Foreløbig er 6 biler er indskrevet til vinteropbevaring, der er budgetteret med 20 biler og det mål ser ud til at kunne nås. Der er udarbejdet nyt vinteropbevaringsskema som receptionsvagten SKAL benytte, samt og procedure for opbevaring af nøgler mm, som også skal følges.

Foreningens medlemstal har rundet 185.

Alle standpladser i hal 1-4 er udlejet. I værkstedet er 5 faste pladser konverteret til 4 projektpladser, som bliver optaget over de næste 2-3 måneder. Hal 5 vil være helt udlejet ved årsskiftet. Der er i princippet ikke venteliste for nuværende, men nye lejeres køretøjer søges placeret i køregangene indtil der kan findes en permanent plads.

Der er kommet forslag om at etablere flytbar punktudsugning i værkstedet. Vener har tilbudt at lave anlægget, og bestyrelsen er meget taknemmelige for dette tilbud, som straks sættes i gang. Nærmere information og instruktion om benyttelsen følger senere.

Der er indtil videre udstedet ca. 30 liftcertifikater. Bestyrelsen minder om, at benyttelse af liften IKKE må ske, hvis man ikke har modtaget instruktion. Tilmelding til instruktionskurser sker til formanden, som vil lave nye hold, når der er tilmeldte nok.

I midten af september kommer der ny vagtliste.

Den 20. september afholdes kvartalsinformationsmøde. Næstformand Finn Dose orienterer på mødet.

Omlægning af belægning foran indgangen pågår. En særlig udsmykning på forarealet som kan være blikfang for indgangen til Autogalleriet er under overvejelse. Lys på skiltet ved indkørslen er bestilt og monteres snarest.

Bestyrelsen har evalueret Hedetræffet, som desværre ikke helt har haft den forventede opbakning blandt medlemmer og gæster. Under evalueringen kom der mange interessante ideer til hvordan træffet kan justeres. Hen over efteråret laves der sammen med Hedetræfgruppen et forslag til en nytænkning af træffet.

Autogalleriet deltager igen i Outletmessen 1.-2. oktober som Knud Jepsen er tovholder på

Til Stumpemarked i MCH forventer vi at kunne stille med 7-8 biler. Knud Jepsen er også tovholder. Michael melder en dato ud for møde i en lille gruppe som støtte for Knud.

Sidste tirsdag i september er der kun almindeligt medlemsmøde, fordi september i forvejen indeholder mange arrangementer.